Kodeks ten jest dokumentem ogólnym dotyczącym zgodności korporacyjnej Krka.

Kodeks postępowania Grupy Krka określa normy i zasady etycznego postępowania, dobrych praktyk biznesowych i standardów postępowania w Krka, d. d., Novo mesto i jej spółkach zależnych, które są wiążące dla wszystkich pracowników zatrudnionych w Grupie Krka. Kodeks stanowi podstawę wszystkich innych wewnętrznych regulacji w poszczególnych spółkach zależnych Grupy.

Służy jako przewodnik i jednocześnie stanowi ramy dla oczekiwanych, odpowiedzialnych i etycznych zachowań podczas wykonywania pracy, przy czym nasze postępowanie i działalność biznesowa muszą być zawsze zgodne z aktualnymi przepisami, zaleceniami, normami, polityką i wewnętrznymi zasadami firmy oraz z dobrymi praktykami biznesowymi.

Oczekujemy, że nasi dostawcy i inni partnerzy biznesowi zapoznają się z Kodeksem i będą go przestrzegać we wszystkich transakcjach z udziałem Krka.

Ostatnia aktualizacja w marcu 2023 r.

kodex_PL

Chief Compliance Officer jest odpowiedzialny za ciągłą ocenę korporacyjnych ryzyk braku zgodności oraz koordynację procesów biznesowych.

CHIEF COMPLIANCE OFFICER

Przeglądaj dalej

Multiparty banner 1

O NAS

Angażujemy się w tworzenie wysokiej jakości produktów. Naszą motywacją jest ludzkie zdrowie.

Więcej

PRODUKTY

Zapewniamy bezpieczne i skuteczne leczenie produktami wysokiej jakości.

Więcej

ŚRODOWISKO

Wykorzystujemy naszą wiedzę, aby wspierać zdrowe środowisko.

Więcej