Skala osób chorujących w Polsce na cukrzycę jest ogromna – około 3 mln osób zdiagnozowanych i około 2 mln niezdiagnozowanych.

Szacuje się, że w ciągu najbliższych 20 lat odsetek ten zwiększy się półtora raza.

Cukrzyca jest cywilizacyjną i postępującą chorobą metaboliczną, która charakteryzuje się podwyższonymi poziomami glukozy (cukru) we krwi. Jest związana z nieprawidłowym wytwarzaniem i/lub działaniem insuliny w organizmie.

Co roku z powodu cukrzycy i związanych z nią powikłań umiera ponad 50 tysięcy ludzi. Jest ona chorobą przewlekłą, dlatego niezwykle ważna jest wczesna diagnoza i rozpoczęcie skutecznego leczenia.

Leczenie cukrzycy nie polega tylko na unormowaniu poziomu glukozy we krwi, ale także na zapobieganiu powikłaniom.

Przewlekłe powikłania cukrzycy, będące wynikiem nieunormowanego poziomu glikemii (podwyższonego poziomu glukozy we krwi utrzymującego się zbyt długo), to:

  • retinopatia cukrzycowa,
  • neuropatia cukrzycowa,
  • nefropatia cukrzycowa,
  • choroby serca,
  • udar mózgu,
  • stopa cukrzycowa.

Przeglądaj dalej

Multiparty banner 1

POTWIERDZONE KLINICZNIE

Jakość, bezpieczeństwo i skuteczność produktów Krka zostały potwierdzone w licznych badaniach klinicznych.

Więcej

W TROSCE O ZDROWIE

Nasze porady ekspertów mają na celu propagowanie i podnoszenie świadomości na temat znaczenia prowadzenia zdrowego stylu życia.

Więcej

NAUKA I TECHNOLOGIA

Zaufanie do leków Krka zaczyna się w naszych laboratoriach rozwojowych i zakładach produkcyjnych.

Więcej