Stosowanie leków

ZT14SI-znanost-tehnologija-Vertikalna-integracija-Krka-izdajanje-uporaba-zdravil-c1530x830-M10

Nasze produkty lecznicze przechodzą badania kliniczne prowadzone przez niezależne instytucje i badaczy – zarówno w trakcie ich opracowywania, jak i po wprowadzeniu do obrotu. W ten sposób możemy zapewnić ich bezpieczeństwo i skuteczność. Naszą naczelną zasadą jest zapewnienie niezawodnego wsparcia pracownikom ochrony zdrowia i pacjentom. Mamy do dyspozycji kilka tysięcy ekspertów, którzy dysponują obiektywnymi informacjami na temat naszych produktów i możliwości terapeutycznych, aby zapewnić podejmowanie właściwych decyzji podczas leczenia każdego pacjenta.

5
kluczowych produktów
z roczną wielkością produkcji na poziomie ponad 1 miliarda tabletek
100+
mln ludzi
jest leczonych produktami Krka