Strategiczne zarządzanie ESG Grupy Krka jest kluczem do rozpoznania wpływu, ryzyka i szans na zrównoważony rozwój, a także do skutecznego zarządzania nimi. Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania wysokich standardów etycznych i uczciwości. Równe szanse dla wszystkich, poszanowanie norm prawnych oraz etyczne podejście do ludzi i szeroko rozumianej wspólnoty społecznej to fundamenty naszej pracy.

Dostarczamy zrównoważone produkty i usługi oraz wprowadzamy je na rynek, przestrzegając w pełni etycznych praktyk biznesowych i marketingowych.

W procesie oceny istotności rozpoznaliśmy dwa kluczowe obszary zrównoważonego rozwoju: dobre praktyki przywódcze i zarządcze oraz uczciwość i przejrzystość.

Dobre praktyki przywództwa i zarządzania

Dobre praktyki przywództwa i zarządzania


Dobre praktyki w zakresie przywództwa i ładu korporacyjnego mają kluczowe znaczenie w obliczu stale zmieniającego się środowiska biznesowego i przyszłych wyzwań oraz stanowią solidną podstawę naszego odpornego, pionowo zintegrowanego modelu biznesowego.

Więcej
Uczciwość i przejrzystość

Uczciwość i przejrzystość


Jesteśmy świadomi naszych obowiązków i możliwości w zakresie tworzenia odpowiedzialnego środowiska biznesowego. Uczciwość i zaangażowanie w przestrzeganie najwyższych standardów etycznych leżą u podstaw naszej udanej historii biznesowej.

Więcej

Przeglądaj dalej

Multiparty banner 1

STRATEGIA ROZWOJU

Pięcioletnia Strategia Rozwoju Grupy Krka stanowi plan dla naszej przyszłej działalności.

Więcej

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Możemy uważać się za odnoszących sukcesy tylko wtedy, gdy nasza działalność ma pozytywny wpływ na środowisko i społeczność.

Więcej

W TROSCE O ZDROWIE

Nasze porady ekspertów mają na celu propagowanie i podnoszenie świadomości na temat znaczenia prowadzenia zdrowego stylu życia.

Więcej