Produkujemy przebadane klinicznie leki. Badania biorównoważności są jednym z istotnych kamieni milowych – od prototypów, tworzonych w drodze badań i rozwoju, do produktów leczniczych odpowiednich do leczenia pacjentów.

Poprzez pomiar stężenia składników aktywnych we krwi, prowadzone przez nas badania potwierdzają biorównoważność produktów leczniczych Krka z referencyjnymi produktami leczniczymi, dowodząc
w ten sposób ich porównywalnej skuteczności i bezpieczeństwa. Metody bioanalityczne stosowane
w naszych najnowocześniejszych i zautomatyzowanych laboratoriach pozwalają na wykrycie nawet najniższych stężeń substancji czynnej w materiałach biologicznych. Aktualnie wprowadzamy mniej inwazyjne, nowoczesne techniki mikropróbkowania.

Na podstawie tych wyników uzyskujemy dla naszych produktów leczniczych pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Krka jest jedną z nielicznych firm produkujących leki generyczne, które prowadzą porejestracyjne badania kliniczne. Badania te dostarczają cennych informacji na temat ogólnego leczenia – od diagnozy choroby, prawidłowego doboru leku i jego dawkowania, po skuteczność naszych produktów.

Badania kliniczne

Sprawdzone bezpieczeństwo, jakość i skuteczność
150+
badań klinicznych
350 000+
pacjentów
27
krajów

Badania kliniczne wspierane przez Krka znacząco przyczyniają się do podejmowania przez pracowników ochrony zdrowia właściwych i rzetelnych decyzji w codziennej opiece nad pacjentem, a także do skuteczności terapii i postępu medycyny.

Wysokie standardy etyczne oraz obowiązujące wytyczne i przepisy stanowią podstawę badań klinicznych prowadzonych przez Krka. Dzięki temu możemy dostarczać pracownikom ochrony zdrowia i organom regulacyjnym dodatkowych danych na temat naszych produktów i lepiej rozumieć rzeczywistą praktykę kliniczną.

Przeglądaj dalej

Multiparty banner 1

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

Nasze produkty są dostępne na całym świecie.

Więcej

OBSZARY TERAPEUTYCZNE

Dowiedz się więcej o naszych kluczowych obszarach terapeutycznych.

Więcej

NAUKA I TECHNOLOGIA

Zaufanie do leków Krka zaczyna się w naszych laboratoriach rozwojowych i zakładach produkcyjnych.

Więcej