Pięcioletnia Strategia Rozwoju Grupy Krka obrazuje plan możliwości biznesowych, do których dążymy. Osiągnięcie celów strategicznych mierzone jest na trzech poziomach: Grupy Krka, grup produktów i usług oraz funkcji biznesowych.

Strategia Rozwoju Grupy Krka na lata 2024-2028 została zaproponowana przez Zarząd i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą w listopadzie 2023 roku. Obejmuje ona wszystkie obszary działalności Grupy Krka, koncentrując się na podstawowej działalności farmaceutycznej i chemicznej. Omawiana Strategia jest aktualizowana co dwa lata.

IDZIEMY NAPRZÓD Z JASNĄ STRATEGIĄ, NOWYMI PRODUKTAMI ORAZ NOWYMI RYNKAMI

Pionowo zintegrowany model biznesowy Krka – który okazał się skuteczny w złożonych sytuacjach rynkowych – pozostaje podstawą strategii firmy. Naszą misją jest opracowywanie i wytwarzanie zaawansowanych leków generycznych, z których codziennie korzysta 100 milionów ludzi w ponad 70 krajach na całym świecie. Koncentrując się na małych cząsteczkach, stale poszerzamy naszą ofertę produktową o innowacyjne kombinacje dawek i wkraczamy w nowe obszary terapeutyczne. Zamierzamy wspierać wzrost sprzedaży wykorzystując obecnie dostępne, jak i nowe produkty. Wszystkie procesy Grupy Krka mają na celu zapewnienie długoterminowej rentowności, która jest niezbędna do dalszego rozwoju firmy. Każdego roku planujemy przeznaczać 10% przychodów na badania i rozwój.

W ciągu najbliższych pięciu lat zamierzamy również skupić się na digitalizacji mającej na celu automatyzację i optymalizację procesów, wzmocnienie współpracy wewnątrz firmy oraz w całym łańcuchu dostaw od rozwoju, produkcji, zarządzania jakością, marketingu po sprzedaż i wsparcie operacyjne oraz zapewnienie odpowiednich danych i informacji niezbędnych do podejmowania decyzji biznesowych.

Zamierzamy ulepszyć kulturę zrównoważonego rozwoju Grupy Krka, włączyć aspekty zrównoważonego rozwoju do ładu korporacyjnego i decyzji biznesowych oraz zachować odpowiedzialność ekonomiczną, społeczną i przyrodniczą we wszystkich środowiskach, w których działamy. Staramy się ulepszać kulturę zrównoważonego rozwoju Krka. W roku 2023 uzyskaliśmy rating ESG.

STRATEGIA ROZWOJU OPARTA JEST NA MISJI, WIZJI I WARTOŚCIACH GRUPY KRKA.

Wszystkie procesy Grupy Krka mają na celu zapewnienie długoterminowej rentowności, która jest niezbędna do dalszego rozwoju firmy.

Kluczowe wytyczne strategiczne
do roku 2028

Rynki

Planujemy umocnić naszą pozycję jako jednej z pięciu wiodących firm produkujących leki generyczne na wszystkich naszych tradycyjnych rynkach w Słowenii, Europie Wschodniej, Środkowej i Południowo-Zachodniej. Wiąże się to ze wzmocnieniem naszej sprzedaży i udziałów w rynku, w szczególności w obszarach terapeutycznych i molekułach, gdzie nasza obecność jest już silnie zaznaczona (leki stosowane w leczeniu chorób układu krążenia, chorób ośrodkowego układu nerwowego, chorób przewodu pokarmowego, leki przeciwbólowe) oraz w obszarach o dużym potencjale wzrostu (diabetologia). Zamierzamy umocnić naszą pozycję jako jednej z dziesięciu największych generycznych firm farmaceutycznych na wszystkich rynkach Europy Zachodniej.

Dzięki szerokiemu portfolio produktowemu oraz rozbudowanej sieci marketingu i sprzedaży na naszych tradycyjnych rynkach, jesteśmy znani z dostarczania produktów wysokiej jakości, a marka Krka została uznana za bezpiecznego i stabilnego dostawcę leków. Ponieważ nasza sieć marketingu i sprzedaży na kluczowych rynkach działa z powodzeniem, osiągamy nawet wyższy wzrost niż sam rynek.

Zostaliśmy uznani za krajowego producenta na czterech kluczowych rynkach, gdzie Krka ma swoje zakłady produkcyjne.

Na rynkach zamorskich planujemy sprzedawać nasze produkty pod własnymi markami za pośrednictwem sieci partnerskich utworzonych z podmiotami niepowiązanymi oraz za pośrednictwem naszych własnych oddziałów i przedstawicielstw. W Chinach zamierzamy kontynuować działania związane z rejestracją i sprzedażą produktów.

Produkty

Planujemy, aby nowe, zintegrowane pionowo produkty, miały jak największy udział w całkowitej sprzedaży, podobnie jak ma to miejsce w przypadku istniejącego asortymentu, określanego mianem „złotego standardu”.

Jako innowacyjna firma generyczna dążymy do wchodzenia w nowe klasy i obszary terapeutyczne oraz do opracowywania produktów złożonych, w tym leków biopodobnych.

Planujemy umocnić pozycję produktów w naszych kluczowych obszarach terapeutycznych: leków stosowanych w leczeniu chorób układu krążenia, chorób ośrodkowego układu nerwowego, chorób przewodu pokarmowego oraz w zakresie leków przeciwbólowych.

Zamierzamy wzbogacić o nowe farmaceutyki grupy produktów przeciwagregacyjnych, antykoagulacyjnych i onkologicznych.

Planujemy uzyskać pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów z naszej gamy przeciwbólowej na wszystkich kluczowych rynkach Krka.

W obszarze leków przeciwcukrzycowych planujemy powiększyć nasze portfolio o pozajelitowe postacie dawkowania i tym samym wprowadzić zaawansowane technologie złożonych cząsteczek peptydowych.

Zamierzamy zwiększyć naszą ofertę produktów bez recepty – tych odpornych na zmiany sezonowe, a także rozszerzyć ofertę leków na receptę. Jeśli chodzi o zdrowie zwierząt, naszym celem jest skupienie się na produktach dla zwierząt towarzyszących, najbardziej obiecującej klasie produktów weterynaryjnych.

Kluczowe cele strategiczne do roku 2028

Kluczowe cele strategiczne Krka opierają się na pięcioletniej Strategii Rozwoju.

Przeglądaj dalej

Multiparty banner 1

DOŁĄCZ DO NAS

Aktualne oferty pracy

Więcej

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Odpowiedzialnie dbamy o środowisko naturalne i społeczne.

Więcej

NAUKA I TECHNOLOGIA

Zaufanie do leków Krka zaczyna się w naszych laboratoriach rozwojowych i zakładach produkcyjnych.

Więcej