Krka stała się synonimem jakości, ponieważ jakość jest podstawą do opracowywania i wytwarzania naszych produktów. Jakość ma znaczenie strategiczne i jest czynnikiem dającym nam przewagę konkurencyjną.

Jakość w całym cyklu życia naszych produktów

Produkty najwyższej jakości to priorytet dla wszystkich pracowników Krka. Uważnie monitorujemy leki przez cały cykl ich życia – od ich opracowania, poprzez wprowadzenie na rynek, aż po okres przydatności do spożycia.

Analizy są istotną częścią zapewnienia jakości. Wykonujemy je w najnowocześniejszych laboratoriach. Kontrolujemy wszystkie surowce i produkty końcowe zarówno te wytwarzane w Krka, jak i te dostarczane przez naszych partnerów. Nieustannie optymalizujemy procesy pracy i zwiększamy możliwości laboratoriów, aby zapewnić terminowe dostarczanie naszych produktów na rynki.

Staranny dobór surowców

System jakości stosowany jest już podczas kontroli surowców używanych do produkcji produktów końcowych (API, substancji pomocniczych, materiałów opakowaniowych). Audytujemy naszych dostawców i oceniamy ryzyko. Surowce badamy w laboratoriach kontrolnych, a osoby odpowiedzialne oceniają ich jakość i zatwierdzają ich wykorzystanie do produkcji.

Produkcja pod lupą

Produkcja API i gotowych leków odbywa się według ustalonych procedur, które są ściśle przestrzegane. Dokładnie monitorujemy produkcję każdej partii leku oraz dokonujemy przeglądu istotnej dokumentacji produkcyjnej i analitycznej. Na tej podstawie możemy potwierdzić, że nasze produkty są wytwarzane zgodnie z określonymi procedurami i wytycznymi dobrej praktyki oraz spełniają wymagania dopuszczenia do obrotu.

Ocena przed wprowadzeniem produktu na rynek

Wszystkie wytwarzane partie leków są oceniane pod kątem zgodności z normami dobrej praktyki wytwarzania (GMP) i wymogami rejestracyjnymi. Oceny przed dopuszczeniem poszczególnych partii do obrotu dokonują osoby wykwalifikowane (QP). Procedura ta uwzględnia przepisy prawne krajów, w których sprzedawane są nasze produkty. Po potwierdzeniu jakości produktu następuje zwolnienie stanów magazynowych i przygotowanie produktów do transportu do hurtowni lub odbiorców.

Od opinii do postępów

Śledzimy opinie z naszych rynków oraz monitorujemy bezpieczeństwo naszych produktów w codziennym użytkowaniu, a także weryfikujemy ich jakość przez cały okres przydatności do spożycia. Nasi pacjenci są zawsze na pierwszym miejscu, od analizy ich potrzeb podczas opracowywania naszych produktów po monitorowanie ich opinii po rozpoczęciu stosowania. To nasz sposób na utrzymanie zaufania pacjentów, ponieważ pozostajemy jednym z wiodących producentów leków generycznych na świecie. Dbanie o bezpieczeństwo i jakość produktów nigdy się nie kończy.

Przeglądaj dalej

Multiparty banner 1

NOWOCZESNA TECHNOLOGIA

Wysoką jakość, bezpieczeństwo i skuteczność naszych leków zapewniamy dzięki najnowocześniejszej technologii.

Więcej

PRODUKTY

Zapewniamy bezpieczne i skuteczne leczenie produktami wysokiej jakości.

Więcej

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Możemy uważać się za odnoszących sukcesy tylko wtedy, gdy nasza działalność ma pozytywny wpływ na środowisko i społeczność.

Więcej