Zarządzanie Krka oparte jest na determinacji, odpowiedzialności i jasnej wizji, dążąc do realizacji celów i misji firmy. Złożone procesy biznesowe są realizowane w sposób przejrzysty, co wymaga ścisłej i intensywnej współpracy pracowników.

Ład korporacyjny Krka opiera się na systemie dwupoziomowym. Zarząd kieruje spółką, a jej działalnością kieruje rada nadzorcza. Ład korporacyjny opiera się na ustawodawstwie Republiki Słowenii, słoweńskich i międzynarodowych dobrych praktykach, publicznie dostępnej Polityce Ładu Korporacyjnego spółki oraz jej regulaminach wewnętrznych.

Jože
Colarič

Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy Krka

Dr Aleš
Rotar

Członek Zarządu i Dyrektor ds. Rozwoju i Produkcji Farmaceutycznej

Dr Vinko
Zupančič

Członek Zarządu i Dyrektor ds. Rozwoju API, Produkcji i Zaopatrzenia

David
Bratož

Członek Zarządu

Milena
Kastelic

Członek Zarządu – Dyrektor ds. Pracowniczych; Kierownik Produkcji Form Półstałych, Płynnych i Innych

Przeglądaj dalej

Multiparty banner 1

STRATEGIA ROZWOJU

Pięcioletnia Strategia Rozwoju Grupy Krka stanowi plan dla naszej przyszłej działalności.

Więcej

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

Nasze produkty są dostępne na całym świecie.

Więcej

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Możemy uważać się za odnoszących sukcesy tylko wtedy, gdy nasza działalność ma pozytywny wpływ na środowisko i społeczność.

Więcej