Zapewnianie jakości

ZT15SI-znanost-tehnologija-Vertikalna-integracija-Krka-kontrola-kakovosti-c1530x830-M10

Każdy produkt Krka przechodzi kilka procedur zapewniania jakości w trakcie swojego cyklu życia. Nad naszym systemem zarządzania jakością czuwają jednostki certyfikujące, różnorakie kontrole przeprowadzane przez krajowe i zagraniczne jednostki kontrolujące, audyty wewnętrzne oraz audyty u naszych partnerów. Dzięki temu możemy uzyskać odpowiednie certyfikaty i pozwolenia na dopuszczenie do obrotu nowych produktów.