Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością dotyczy wdrożenia, utrzymania i monitorowania systemu zarządzania jakością zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi leków w Słowenii, państwach członkowskich UE i wszystkich innych krajach, w których Krka sprzedaje swoje produkty. Ten sam poziom jakości jest utrzymywany na wszystkich rynkach Krka i jest wymagany również od kluczowych partnerów kontraktowych.

Z60SI-zaposlitev-podrocje-dela-upravljanje-kakovosti-Krka-upravljanje-kakovosti-c1640x920-M21

Ostrożnie dobieramy materiały i API, oceniamy je i kontrolujemy zgodnie z ustalonymi i zatwierdzonymi procedurami oraz dopuszczamy do dalszego przetwarzania w produkcji.

Monitorujemy naszą własną produkcję strategicznie ważnych API, a także zakłady produkcyjne kluczowych partnerów kontraktowych i dostawców przychodzących materiałów. Gwarantujemy odpowiednią jakość API i ich zgodność z przepisami przemysłu farmaceutycznego.

Zapewniamy integralność danych, weryfikujemy krytyczne fazy procesów oraz stosujemy procesy ręczne i zautomatyzowane, aby zapobiec zanieczyszczeniu krzyżowemu i mieszaniu. Stawiamy wymagania i monitorujemy procesy technologiczno-techniczne, laboratoryjne i komputerowe.

CIĄGŁE SZKOLENIA Z ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

Duża liczba produktów i wymagania narzucane przez różne rynki powodują, że musimy zapewnić ciągłe szkolenia naszym pracownikom i poprawiać system zapewniania jakości stałych postaci farmaceutycznych, płynnych i półstałych niesterylnych postaci farmaceutycznych oraz sterylnych postaci farmaceutycznych.

Kontrolujemy produkcję gotowych produktów i oceniamy jakość każdej partii produktu przed wypuszczeniem na rynek. Jakość jest monitorowana przez cały cykl życia produktu. Monitorujemy dane dotyczące bezpieczeństwa produktów leczniczych, przetwarzamy opinie klientów na temat jakości naszych produktów, prowadzimy badania stabilności przez cały okres przydatności do spożycia oraz przygotowujemy roczne raporty o jakości naszych produktów, a także w razie potrzeby wprowadzamy ulepszenia.

KONTROLA JAKOŚCI ZA POMOCĄ NAJNOWCZEŚNIEJSZEJ APARATURY

Dział Kontroli Jakości analizuje materiały i opakowania API, produkty masowe i produkty gotowe. Stosujemy różne techniki: techniki fizyczno-chemiczne, chromatografię cieczową, gazową i cienkowarstwową, rozpuszczanie postaci stałych, kontrolę struktury, spektometrię i badania mikrobiologiczne.

Wykorzystując najnowocześniejszy sprzęt, przeprowadzamy badania kontrolno-analityczne przed wypuszczeniem produktów na rynek. Proces ten pozwala nam zapewnić, że nasze produkty odpowiadają wymaganej jakości. Korzystając z terminowych testów analitycznych, w połączeniu z innymi działaniami, oceniamy zgodność produktów, umożliwiając nieprzerwane dostarczanie leków Krka na rynek.

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ NADZORUJE 700 EKSPERTÓW.

Naszym głównym celem strategicznym jest zapewnienie jakości poprzez ciągłe doskonalenie produktów, procesów i usług. Przestrzegamy rygorystycznych przepisów, wymagań i standardów jakości, dzięki czemu możemy dostarczać potrzebującym pacjentom leki wysokiej jakości, bezpieczne i skuteczne.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu jakością bezpośrednio od pracowników Krka

URŠKA PATE

URŠKA PATE


Dla mnie jakość to misja. Postrzegam ją jako zobowiązanie do zapewnienia użytkownikom końcowym wysokiej jakości, bezpiecznych i skutecznych leków.

Więcej

Przeglądaj dalej

Multiparty banner 1

DLACZEGO WARTO PRACOWAĆ W KRKA?

Stoimy ramię w ramię, aby wspierać środowisko zbudowane na wzajemnym zaufaniu, szacunku, współpracy i nieustannej edukacji.

Więcej

DOŁĄCZ DO NAS

Aktualne oferty pracy

Więcej

JAKOŚĆ

Stawiamy na jakość, ponieważ jest ona istotną częścią wszystkiego, co robimy.

Więcej