Badania i analizy

W trakcie opracowywania leków prowadzimy badania analityczne, mające na celu potwierdzenie,
iż nasze produkty odzwierciedlają najwyższe standardy jakości. Stosujemy te same standardy jakości
w całym procesie rozwoju, od surowców po gotowe produkty.

Metody analityczne, będące efektem własnych innowacji i wiedzy, leżą u podstaw rozwoju
i późniejszego cyklu życia naszych substancji czynnych i gotowych leków. Pomagają nam uzyskać informacje krytyczne dla rozwoju i kontroli jakości. Używamy ich, aby zapewnić jakość wszystkich surowców, produktów pośrednich i produktów gotowych we wszystkich fazach badań i rozwoju oraz produkcji,
a także podczas wprowadzania na rynek.

Stale poszerzamy naszą wiedzę analityczną i wprowadzamy różne nowe techniki i metodologie analityczne, których integralną częścią jest współpraca z instytutami, uczelniami wyższymi
i wyspecjalizowanymi przedsiębiorstwami.

Nowoczesne techniki analityczne pomagają nam opracowywać najbardziej zaawansowane produkty generyczne z wartością dodaną i są to produkty, z którymi wchodzimy na rynki jako pierwsi spośród producentów leków generycznych. Wytwarzamy produkty porównywalne z oryginałem pod kątem wielu parametrów jakościowych, często nawet je przewyższając.

Analizne tehnike in raziskave

Najnowocześniejsze techniki analityczne

Nasz najnowocześniejszy sprzęt pozwala nam korzystać z zaawansowanych technik analitycznych, które wspierają najbardziej wymagające projekty rozwojowe. Potrafimy wskazać i ocenić kluczowe parametry określające bezpieczeństwo, jakość i skuteczność naszych produktów.

Wykorzystując ocenę uwalniania substancji czynnej in vitro, zapewniamy odpowiednie uwalnianie in vivo i optymalne działanie naszych produktów leczniczych. Analizy mikroskopowe i spektroskopowe dają nam wgląd w rdzeń wytwarzanego produktu leczniczego na poziomie nanometra, pozwalając nam obserwować poszczególne elementy budulcowe, z których składają się nasze produkty. Korzystając
z najbardziej zaawansowanych technik chromatograficznych, możemy objąć całe spektrum rzędów wielkości, od oznaczania zawartości API po wykrywanie zanieczyszczeń na poziomie miliardowych części. Stężenia API w materiałach biologicznych są oceniane w najnowocześniejszym laboratorium bioanalitycznym.

Przestrzegamy najsurowszych marginesów bezpieczeństwa, aby zapewnić najwyższą czystość naszych substancji czynnych i gotowych produktów. Kierujemy się międzynarodowymi wytycznymi i korzystamy z wiedzy naszych ekspertów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie. Uwzględniając etyczne aspekty rozwoju produktów leczniczych, przeprowadzamy analizy in silico i in vitro unikając przy tym badań na zwierzętach (badania toksykologiczne in vivo).

Przeglądaj dalej

Multiparty banner 1

PRODUKTY

Oferujemy bezpieczne i potwierdzone klinicznie produkty wysokiej jakości.

Więcej

O NAS

Nieustannie umacniamy naszą pozycję jako jednej z wiodących firm produkujących leki generyczne na świecie.

Więcej

KARIERA

Stoimy ramię w ramię, aby tworzyć środowisko zbudowane na wzajemnym zaufaniu, szacunku i współpracy.

Więcej