Rozwój i produkcja substancji czynnych

Razvoj in proizvodnja zdravilnih učinkovin

Szczególną uwagę zwracamy na substancje czynne stosowane w naszych produktach leczniczych. W większości sami opracowujemy i produkujemy substancje czynne. Proces ten obejmuje opracowanie procedur syntezy, optymalizację procedur technologicznych oraz przeniesienie ich na skalę produkcyjną. Nadzór nad operacjami produkcyjnymi, bezpieczeństwem i jakością API jest dla nas sprawą najwyższej wagi. Zmniejsza to naszą zależność od zewnętrznych dostawców.

Synteza naszych API odbywa się na kilku niezwykle złożonych etapach reakcji. Każdy etap jest ściśle kontrolowany. Substancje czynne powstają w optymalnych warunkach reakcji z wykorzystaniem chemicznej przemiany dwóch lub kilku substancji (związków chemicznych, półproduktów). Wykorzystujemy innowacyjne rozwiązania, aby pokonywać ograniczenia patentowe.

Używamy własnych procedur syntezy i technologii czyszczenia, aby zapewnić, że nasze substancje czynne mają bardzo wysoką czystość. Stosując najbardziej czułe techniki analityczne zapewniamy brak krytycznych zanieczyszczeń i zgodność z najwyższymi standardami jakości.

Produkcja substancji czynnych

z wykorzystaniem naszych własnych procedur gwarantuje ich wysoką jakość, bezpieczeństwo i wydajność. Twierdzenie to opieramy na podstawie danych uzyskanych podczas opracowywania metod syntezy chemicznej oraz w trakcie wielu kontroli przeprowadzanych podczas procesu przygotowania.

Oceniamy wpływ poszczególnych czynników na reakcje chemiczne za pomocą różnych technik analitycznych. Odgrywają one kluczową rolę w rozwoju syntezy chemicznej i przenoszeniu procesów na większą skalę. Na podstawie uzyskanych danych określamy punkty kontrolne w trakcie procesu syntezy chemicznej.

Substancje czynne Krka są stosowane w naszych dobrze znanych lekach, do których należą wszystkie produkty lecznicze zawierające walsartan, peryndopryl, losartan, atorwastatynę, esomeprazol, pantoprazol i klopidogrel.

Przeglądaj dalej

Multiparty banner 1

PRODUKTY

Oferujemy bezpieczne i potwierdzone klinicznie produkty wysokiej jakości.

Więcej

O NAS

Nieustannie umacniamy naszą pozycję jako jednej z wiodących firm produkujących leki generyczne na świecie.

Więcej

KARIERA

Stoimy ramię w ramię, aby tworzyć środowisko zbudowane na wzajemnym zaufaniu, szacunku i współpracy.

Więcej