Produkcja wyrobów gotowych

Wytwarzamy wysokiej jakości produkty lecznicze, zgodnie z potrzebami pacjentów. Aby osiągnąć ten cel, szybko reagujemy na zmieniające się wymagania rynku i stale ulepszamy procesy produkcyjne we wszystkich spółkach zależnych Grupy Krka i innych zakładach produkcyjnych, z którymi współpracujemy.

Wdrażamy zaawansowane procesy technologiczne zgodne z przepisami regulującymi produkcję wyrobów gotowych. Zwiększamy nasze moce produkcyjne i poprawiamy efektywność kosztową procesów Grupy Krka.

PRODUKCJA LEKÓW KRKA

odbywa się w najnowocześniejszych zakładach produkcyjnych w Słowenii i na całym świecie.

Około 3000 pracowników w dziewięciu zakładach produkcyjnych w Słowenii, czterech zakładach produkcyjnych za granicą (w tym w Polsce) oraz w innych kontraktowych zakładach produkcyjnych na całym świecie wytwarza wysokiej jakości, bezpieczne i skuteczne produkty lecznicze.

Optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów pozwala nam wyprodukować kilka miliardów produktów we wszystkich stałych formach dawkowania stosowanych w nowoczesnych terapiach. Produkujemy również postacie półstałe, płynne i sterylne.

ROCZNIE PRODUKUJEMY PONAD 16 MILIARDÓW TABLETEK I KAPSUŁEK

3,8 2002 5,9 2005 7,9 2008 9,7 2011 12 2014 13,9 2017 16,2 2021 16,9 2023

* Produkcja tabletek i kapsułek w miliardach sztuk

Wysoką jakość i efektywność kosztową naszych procesów produkcyjnych gwarantujemy poprzez regularne zwiększanie naszych możliwości produkcyjnych oraz unowocześnianie naszych systemów.

Szczególną uwagę zwracamy na cyfryzację. Wprowadziliśmy elektroniczne planowanie, dokumentację produkcyjną i związaną z nią automatyzację oraz operacje pomijające dokumentację papierową. Cyfryzacja i robotyzacja pozwalają nam szybko i adekwatnie reagować na potrzeby rynku. Wprowadziliśmy system identyfikowalności produktów oraz system zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dostaw (zgodnie z tzw. dyrektywą o sfałszowanych lekach obowiązującą na rynkach UE i innych). Ponadto przestrzegamy specyficznych wymagań dotyczących materiałów opakowaniowych, ponieważ jesteśmy świadomi, że każdego dnia ponad 70 rynków oczekuje na nasze gotowe produkty, dla których zarówno język, jak i treść opakowania zostały dostosowane do ich indywidualnych wymagań.

Zasadnicza część naszych procesów odbywa się w zakładzie produkcyjnym NOTOL 2, który rozpoczął działalność w 2015 roku. W 2018 roku Krka została ogłoszona najlepszą firmą produkcyjną w Słowenii i otrzymała tytuł „Fabryki Roku”, a NOTOL 2 został uznany za najnowocześniejszy zakład produkcyjny o wysokim stopniu cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji, wsparty nowoczesnymi systemami informatycznymi. W 2022 roku ponad jedna trzecia produktów Grupy Krka została wyprodukowana w zakładzie NOTOL 2.

Zakłady produkcyjne w krajach poza Słowenią są niezwykle istotne, ponieważ umożliwiają dostarczanie naszych produktów na kluczowe rynki. Wszystkie te zakłady produkcyjne i centra dystrybucyjne są wyposażone w nowe maszyny produkcyjne.

Dostarczamy leki wysokiej jakości, dbamy o bezpieczeństwo pracowników oraz działamy szybko i elastycznie. Dysponujemy szeroką gamą produktów, która pozwala nam skutecznie dostosowywać się do wymagań wielu różnorodnych rynków.

Przeglądaj dalej

Multiparty banner 1

PRODUKTY

Oferujemy bezpieczne i potwierdzone klinicznie produkty wysokiej jakości.

Więcej

O NAS

Nieustannie umacniamy naszą pozycję jako jednej z wiodących firm produkujących leki generyczne na świecie.

Więcej

KARIERA

Stoimy ramię w ramię, aby tworzyć środowisko zbudowane na wzajemnym zaufaniu, szacunk i współpracy.

Więcej