Dostarczanie surowców

ZT09SI-znanost-tehnologija-Vertikalna-integracija-Krka-vhodne-surovine-c1530x830-M10

Oprócz substancji czynnych, do produkcji produktów leczniczych potrzebne są także substancje pomocnicze, materiały opakowaniowe i inne surowce.

Aby zapewnić terminowe dostawy wysokiej jakości surowców, stworzyliśmy system zatwierdzonych dostawców.

Nasza sieć logistyczna obejmuje transport drogowy, lotniczy, morski i kolejowy. W ten sposób możemy zapewnić ciągłą dostępność surowców wykorzystywanych do produkcji oraz terminową dystrybucję produktów leczniczych na nasze rynki docelowe.

600
partnerów biznesowych
z 48 krajów wchodzących w skład naszego łańcucha dostaw