Jesteśmy zobowiązani do ciągłego zmniejszania naszego wpływu na środowisko oraz efektywnego zarządzania zasobami naturalnymi i energią.

W ten sposób zapewniamy zdrowe środowisko życia naszym pracownikom, całemu społeczeństwu i przyszłym pokoleniom. Zarządzamy naszym wpływem na środowisko w ramach kluczowych tematów dotyczących zrównoważonego rozwoju:

  • Zarządzanie emisjami dwutlenku węgla
  • Gospodarowanie odpadami
  • Efektywne wykorzystanie energii i zasobów naturalnych
  • Zarządzanie materiałami niebezpiecznymi
  • Zarządzanie cyklem życia produktów

Osiągnięcia

Ochrona środowiska
11 mln
EUR na ochronę środowiska
45 000 t
mniej emisji pośrednich
94%
całości odpadów przekazanych do przetworzenia lub odzysku energii

Dane z roku 2023.

STRATEGIA I POLITYKA ŚRODOWISKOWA

STRATEGIA I POLITYKA ŚRODOWISKOWA


Definicja odpowiedzialności za środowisko naturalne zawarta jest w naszej polityce środowiskowej i energetycznej; zobowiązaliśmy się do dbania o środowisko zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001.

Więcej
 ZASOBY NATURALNE

ZASOBY NATURALNE


Jesteśmy zaangażowani w zrównoważoną konsumpcję zasobów naturalnych. Poprzez różnorodne projekty, działania i angażowanie całej siły roboczej skutecznie stawiamy czoła tym wyzwaniom.

Więcej
WPŁYW NA ŚRODOWISKO

WPŁYW NA ŚRODOWISKO


Nasze działania mają wpływ na ludzi, społeczność i środowisko naturalne. Stosujemy zrównoważone rozwiązania, aby zmniejszyć ich ślad węglowy oraz zapewnić zdrowe środowisko życia dla pracowników i szerszej społeczności.

Więcej

Przeglądaj dalej

Multiparty banner 1

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

Wspieramy projekty związane ze zdrowiem i jakością życia.

Więcej

NAUKA I TECHNOLOGIA

Zaufanie do leków Krka zaczyna się w naszych laboratoriach rozwojowych i zakładach produkcyjnych.

Więcej

W TROSCE O ZDROWIE

Nasze porady ekspertów mają na celu propagowanie i podnoszenie świadomości na temat znaczenia prowadzenia zdrowego stylu życia.

Więcej