Stawiamy zdrowie w centrum naszych działań. Zdrowie to nasza misja,
którą realizujemy oferując szeroką gamę wysokiej jakości i przystępnych cenowo produktów, które podnoszą jakość życia ludzi i pomagają nam odpowiedzialnie współtworzyć świat.

Dbamy o zadowolenie pacjentów i innych klientów, od momentu opracowania produktu do chwili jego użytkowania. Kierujemy się nieustanną chęcią odkrywania i utrzymywania wysokiej jakości we wszystkich obszarach naszej działalności. Z pomocą naszego pionowo zintegrowanego modelu biznesowego dbamy o wszystkich naszych interesariuszy w sposób odpowiedzialny i zrównoważony.

Sposób współpracy, który przyświeca decyzjom biznesowym i realizacji wizji Krka, determinują nasze wartości. Dążymy do zrównoważonego rozwoju, który przyczyni się do ochrony zdrowia, zachowania środowiska naturalnego oraz rozwoju lokalnej społeczności.

Nasze doświadczenia, innowacje i szacunek do wszystkich żywych istot oraz środowiska pozwalają nam tworzyć nadzieję, a także budować zaufanie.

MISJA


ŻYĆ ZDROWYM ŻYCIEM

Nasza najnowocześniejsza technologia i know-how pozwalają ludziom zachować i poprawiać zdrowie, a także przyczyniają się do lepszej jakości życia.

WIZJA


NIEUSTANNIE UMACNIAMY NASZĄ POZYCJĘ JEDNEJ Z WIODĄCYCH FIRM GENERYCZNYCH NA ŚWIATOWYM RYNKU FARMACEUTYCZNYM

Rozwój, międzynarodowe kontakty, elastyczność i wydajność pozwalają nam urzeczywistniać naszą wizję bycia dynamiczną i innowacyjną firmą produkującą leki generyczne.

WARTOŚCI


Wiedza, kompetencje, innowacyjność, dobre nawyki w pracy i kreatywność pomagają nam działać szybko. Staramy się być pierwsi. Dążymy do tego celu nie tylko w obszarze sprzedaży, ale także w kwestii odkrywania nowych możliwości rynkowych. Aby to osiągnąć, skutecznie skróciliśmy proces rozwoju produktów, zwiększyliśmy szybkość uzyskiwania dokumentacji rejestracyjnej oraz dążymy do zrównoważonej produkcji i dystrybucji. Szybkie reakcje i umiejętność adaptacji pomagają nam pokonywać wszelkie przeszkody, jakie stawiają przed nami różne wymagania marketingowe i prawne. Zaufanie naszych partnerów uzasadnione jest elastycznymi rozwiązaniami.

Pracownicy Krka pielęgnują dobre relacje. Pozwalają nam one zachować pełne szacunku podejście do naszych partnerów: nabywców, dostawców, właścicieli i wszystkich innych, z którymi dzielimy nasze środowisko. Tylko dobre i uczciwe relacje międzyludzkie pozwalają nam łączyć sukces biznesowy z naszą misją.

Jedynym słusznym sposobem na osiąganie najlepszych wyników jest dążenie do klimatu sprzyjającego pomysłowości i innowacyjności. Dlatego zachęcamy naszych współpracowników do przedstawiania swoich pomysłów, a jeśli są dobre, także do ich realizacji. Zachęcamy naszych pracowników do poszukiwania nowych sposobów osiągania satysfakcji klientów. Powierzone nam zadania realizujemy najlepiej jak potrafimy. Dążymy do tego, by jak najpełniej angażować się we wszystkie aktywności oraz działać tak wydajnie i tak szybko, jak to możliwe.

Przeglądaj dalej

Multiparty banner 1

STRATEGIA ROZWOJU

Pięcioletnia strategia rozwoju Grupy Krka stanowi plan dla naszej przyszłej działalności.

Więcej

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Możemy uważać się za odnoszących sukcesy tylko wtedy, gdy nasza działalność ma pozytywny wpływ na środowisko i społeczność.

Więcej

ZARZĄDZANIE

Uczciwość i zaangażowanie w przestrzeganie najwyższych standardów etycznych leżą u podstaw naszej historii biznesowej.

Więcej