Dział badań klinicznych

Jest to jedna z najlepiej uregulowanych prawnie dziedzin branży farmaceutycznej. Przestrzeganie istniejących aktów prawnych i etycznych daje gwarancję ochrony i bezpieczeństwa pacjentów, dobra uczestników badań oraz wiarygodności uzyskanych wyników.

clinical trials

Krka jest jedną z niewielu firm generycznych, które oprócz prowadzenia badań w celu uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, prowadzą badania porejestracyjne. Uzyskane wyniki stanowią naukową wartość dodaną, będąc jednocześnie dla lekarzy rzetelnymi dowodami i informacjami, które mogą mieć wpływ na wybór najskuteczniejszej terapii dla pacjentów.Badania kliniczne przeprowadza się w celu odkrycia lub potwierdzenia klinicznych oraz farmakologicznych skutków działania substancji leczniczych.

Prowadzenie badań klinicznych przez firmę Krka pozwala wyróżnić ją na tle innych firm, a także jest to wyróżnienie produktów Krka na tle innych produktów.

Badania kliniczne w Krka prowadzone są zgodnie z takimi standardami jakości i wymogami prawnymi, co badania na lekach firm oryginalnych.

Oto najważniejsze standardy, których przestrzegamy:

  • Rozpoczęcie badania po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Bioetycznej oraz pozwolenia od Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Praca według:

  • Dobrej Praktyki Klinicznej – międzynarodowego przewodnika jakości, który chroni prawa, bezpieczeństwo i dobro pacjentów;
  • Deklaracji Helsińskiej – dotyczącej etyki badań z udziałem ludzi;
  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 536/2014 – zbioru standardów i regulacji, jakich muszą przestrzegać wszystkie osoby zaangażowane w badanie kliniczne na terenie całej Unii Europejskiej;
  • Ustawy z dnia 9 marca 2023 roku o badaniach klinicznych produktów – zbioru krajowych zasad dotyczących prowadzenia badania oraz opisujących sposób jego oceny etycznej.

Przeglądaj dalej

Multiparty banner 1

DLACZEGO WARTO PRACOWAĆ W KRKA?

Stoimy ramię w ramię, aby wspierać środowisko zbudowane na wzajemnym zaufaniu, szacunku, współpracy i nieustannej edukacji.

Więcej

DOŁĄCZ DO NAS

Aktualne oferty pracy

Więcej

OBECNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

Nasze produkty dostępne są na całym świecie.

Więcej