Terapia bólu

  • Doświadczenia kliniczne dotyczące stosowania leku Naklofen żel w łagodzeniu bólu i zapalenia w przebiegu zwyrodnieniowych chorób reumatycznych [i]

    Streszczenie

    Zwyrodnieniowe choroby układu mięśniowo-szkieletowego to jedne z najczęstszych chorób występujących w dorosłym życiu. Dotyczą one wysokiego odsetka pacjentów poddawanych terapii, a także stanowią przyczynę czasowej niesprawności, niezdolności do pracy oraz wcześniejszego przechodzenia na emeryturę. Częstość występowania zwyrodnieniowych chorób układu mięśniowo-szkieletowego wzrasta wraz z wiekiem, a obecne zmiany demograficzne mogą wpływać na zwiększenie występowania tego problemu w nowoczesnych społeczeństwach. W ostatnich dziesięcioleciach wprowadzono wiele preparatów NLPZ (Niesteroidowych Leków Przeciwzapalnych) przeznaczonych do stosowania miejscowego w leczeniu bólu i stanu zapalnego, w przebiegu chorób zwyrodnieniowych układu mięśniowo-szkieletowego. Miejscowe NLPZ mogą być stosowane same lub przy użyciu metod fizjoterapeutycznych takich jak fonoforeza i jonoforeza. Metody te są stosowane są w celu zwiększenia przenikalności i dostarczania substancji do i przez warstwę rogową naskórka. Miejscowo stosowany diklofenak stanowi bezpieczną, dobrze tolerowaną i skuteczną metodę leczenia bólu i stanów zapalnych u pacjentów z chorobami zwyrodnieniowymi układu mięśniowo-szkieletowego. Wyniki badań leku Naklofen żel[ii] potwierdzają jego działnie przeciwzapalne i przeciwbólowe działanie oraz dobrą tolerancję, bez żadnych reakcji miejscowych i ogólnoustrojowych.

    w sekcji:
    Terapia bólu