Alergia

  • Opanujmy alergię

    Choroby alergiczne są niezwykle rozpowszechnione, a ich objawy - nieprzyjemne. Co więcej, obserwuje się tendencję wzrostową dotyczącą liczby zachorowań. Specjaliści oceniają, że na różnego rodzaju alergie cierpi w krajach rozwiniętych prawie jedna czwarta dorosłych i ponad jedna trzecia dzieci. Alergia co prawda czasami znika sama z siebie, jednak w większości przypadków musimy się z nią pogodzić i nauczyć się nad nią panować.

    w sekcji:
    Alergia