Rozwój pracowników

Rozwój pracowników

KRKA-Polska jako część międzynarodowej korporacji, stawia przed pracownikami ciekawe i ambitne zadania, umożliwiając rozwój osobisty i zawodowy.

Tworzymy kulturę współpracy, odpowiedzialności, skuteczności, doskonalenia wiedzy oraz umiejętności.

Kładziemy duży nacisk na proces adaptacji pracowników. Każdy nowy pracownik uczestniczy w szkoleniu wprowadzającym, w trakcie którego poznaje członków Zarządu i Kierownictwa, otrzymuje informacje o firmie, o jej kulturze jak i możliwościach rozwoju, a nasi pracownicy przedstawiają swoje ścieżki kariery, wyzwania i dotychczasowe doświadczenia.

Zapewniamy rozwój pracownikom poprzez ich codzienną pracę z doświadczoną kadrą kierowniczą, udziałowi w kompleksowych szkoleniach, które są przygotowywane i przeprowadzane przez zespół naszych wewnętrznych trenerów i kierowników produktu.

Wspieramy komunikację pomiędzy menedżerami i ich pracownikami. Przeprowadzamy rozmowy rozwojowe i oceniające, które motywują pracowników do rozmowy na temat wydajności pracy, oczekiwań i możliwości rozwoju osobistego, jak i indywidualnych potrzeb szkoleniowych.

Planujemy ścieżki kariery naszych pracowników, jako ekspertów i liderów zespołów, zapewniając im ambitne i odpowiedzialne zadania.

Prowadzimy programy stażowe, w trakcie których stażystom przydzielani są mentorzy pracujący z nimi wg. indywidualnie przygotowanych planów rozwoju. Dla naszych młodych pracowników jest to okazja, aby rozwijać się pod okiem naszych najbardziej doświadczonych menedżerów i ekspertów.

Ponad 80%  naszej kadry zarządzającej to osoby, które rozwijały się w naszych strukturach, zaczynając od niższych stanowisk.. Wszystko to dzięki ich ciężkiej pracy, zaangażowaniu i ambitnej postawie.

Najlepszych przedstawicieli i menedżerów zapraszamy do Elite Club. Jest to uznanie dla ich ciężkiej pracy, bardzo dobrych wyników i zaangażowania.

Rozwój pracowników