Przejrzystość i raportowanie

W Krka dążymy do kompleksowego i przejrzystego raportowania o działalności biznesowej firmy oraz do dostarczania kompletnych, uczciwych, aktualnych i odpowiednich informacji odpowiednim organom, akcjonariuszom, inwestorom, mediom, analitykom, handlowcom i społeczeństwu.

Nasze raporty opierają się nie tylko na ogólnych sprawozdaniach finansowych. Obejmują one również szersze aspekty środowiskowe oraz społeczne naszych działań biznesowych.

Raporty roczne (w języku angielskim)