Jakość w Krka

Dbałość o najwyższą jakość produktów i usług oraz ciągłe doskonalenie kluczowych procesów związanych z zachowaniem jakości to dla Krka cel strategiczny. Takie podejście pozwala nieustannie przekraczać oczekiwania naszych partnerów biznesowych i pacjentów.

Zintegrowany system zarządzania (ZSZ)

Od samego początku istnienia firmy Krka, strategicznym kierunkiem jej działań była produkcja leków wysokiej jakości, bezpiecznych i skutecznych. Korzystamy w tym celu z najnowszych osiągnięć wiedzy medycznej, nowoczesnych technologii i najlepszych praktyk wytwarzania produktów leczniczych, jednocześnie stale aktualizując nasze procedury. W 1974 roku firma Krka pomyślnie przeszła pierwszą inspekcję Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków - FDA (ang. Food and Drug Administration). Dodając do tego stałe dostosowywanie się do wymagań GMP (tzw. Dobrej Praktyki Wytwarzania, ang. Good Manufacturing Practice) oraz do norm prawnych, Krka stworzyła własny, niezwykle wyśrubowany system zarządzania jakością. Uzyskała także następujące certyfikaty (nazwę poprzedza rok certyfikacji): 1996, ISO 9001, 2000 Responsible Care (RC), 2001 ISO 14001, HACCP 2004, 2005 OHSAS 18001, 2007 ISO 27001. Międzynarodowy standard uzyskanych przez Krka certyfikatów wydawanych przez zewnętrzne, niezależne instytucje, stale pogłębia zaufanie naszych partnerów.

System jakości

GMP (Dobra Praktyka Wytarzania) jest najstarszym systemem jakości w Krka i jednocześnie podstawą do rozwoju innych, wewnętrznych systemów zarządzania. Uwzględnienie spełnienia wszystkich wymagań GMP przy produkcji i dystrybucji leków jest warunkiem koniecznym do naszego działania.

Sprawne funkcjonowanie systemu kontroli jakości naszych leków, zarówno podczas produkcji, jak i w czasie ich dystrybucji, jest jedną z najważniejszych części naszej działalności. W związku z tym okresowo sprawdzamy także systemy zarządzania jakością u naszych dostawców i partnerów biznesowych, z którymi współpracujemy.