Badania i rozwój

Krka intensywnie rozwija innowacyjne leki generyczne z wartością dodaną. Dzięki naszym intensywnym badaniom powstają produkty, które uzyskują kluczową przewagę przez wiele lat po wejściu na rynek. Wszystkie nasze leki są wysokiej jakości i bezpieczne. Krka sprzedaje swoje produkty pod własnymi markami.

Badania i rozwój

Badania i rozwój odgrywają ważną rolę w umacnianiu i rozwoju konkurencyjnej pozycji firmy Krka, jako jednego z wiodących producentów farmaceutycznych produktów generycznych na świecie.

W centrum naszych projektów badawczych pozostaje obszar opracowywania technologii do produkcji substancji aktywnych i form farmaceutycznych. W tym celu wykonujemy wszelkie testy i badania, pozwalające na rejestrację leków na receptę, produktów dostępnych bez recepty, a także leków weterynaryjnych i kosmetyków. Niezbędna jest tu także ciągła ekspansja w dziedzinie pozyskiwania najlepszych pracowników naukowych oraz ich ciągłym rozwoju, a także stała modernizacja obiektów i urządzeń.

Szerokie portfolio leków Krka jest stale aktualizowane o nowe produkty, opracowywane w naszych nowoczesnych laboratoriach. Jest to możliwe dzięki najbardziej zaawansowanym procesom technologicznym i wykorzystywaniu innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem sprawdzonych substancji aktywnych. Leki generyczne Krka powstają z substancji aktywnych, które w dużej mierze pochodzą z naszych własnych procesów biosyntezy i syntezy chemicznej. Wymaga to stałego inwestowania w wiedzę, rozwój technologii oraz systematycznego wspierania badań i modernizacji zakładów produkcyjnych. W ciągu ostatnich lat Krka otworzyła m.in. nowe, najnowocześniejsze laboratoria syntezy chemicznej, które stały się kluczowym elementem naszych starań o ciągły rozwój nowych produktów, w łańcuchu - od badań teoretycznych, poprzez syntezę chemiczną nowych cząsteczek, aż po transfer tych technologii do przemysłu.

Krka szanuje własność intelektualną innych producentów i chroni własne osiągnięcia naukowe. Efekty prowadzonych badań naukowych są chronione przez uzyskiwane przez nas patenty. Krka sprzedaje swoje produkty pod własnymi markami, co dodatkowo zwiększa ich wartość dodaną.