Pracownicy kluczem do sukcesu

Zgodnie z filozofią firmy Krka, warunkiem niezbędnym do stałego rozwoju przedsiębiorstwa i realizacji naszych strategicznych celów, jest odpowiedni dobór a następnie rozwój naszej kadry. Wysoce wyspecjalizowani pracownicy to największy kapitał firmy.

KRKA-POLSKA zatrudnia obecnie około 750 osób, zaś w całej Grupie Krka (w Słowenii i w spółkach zależnych, a także w przedstawicielstwach na całym świecie) – zatrudnienie znajduje ponad 9 tys. pracowników.

Oferujemy pracę w ciekawym, międzynarodowym środowisku oraz możliwości stałego rozwoju swoich kompetencji, dzięki rozbudowanemu systemowi szkoleń merytorycznych i kompetencyjnych. Razem budujemy kulturę wzajemnego zaufania, szacunku, współpracy i pracy zespołowej, efektywnej, ciągłej nauki i pracy w sposób odpowiedzialny i skuteczny.

Przestrzegamy norm prawnych i etycznych w relacjach zarówno z naszymi pracownikami, jak i z otoczeniem zewnętrznym: naszymi partnerami biznesowymi i instytucjami z którymi współpracujemy.

Aktualne oferty pracy