Kto jest kim w KRKA-POLSKA

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny KRKA-POLSKA
Tomaž Indihar

Członek Zarządu, Zastępca Dyrektora,
Monitorowanie niepożądanych działań produktów leczniczych (Pharmacovigilance)
Klaudia Wnuk

Inspektor Ochrony Danych
Marta Lewandowska

Compliance Officer
Jolanta Podkówka-Kalajdžić

Monitorowanie niepożądanych działań produktów leczniczych (Pharmacovigilance)
Ewa Gradowska

Kierownik ds. Komunikacji
Marta Koszczak