Zgłaszanie działań niepożądanych

  1. Zgłaszanie działań niepożądanych

  2. Pragniemy poinformować, że podzielicie się danymi osobowymi podczas zgłaszania działań niepożądanych do KRKA-POLSKA sp. z o.o., które zbieramy i przetwarzamy oraz przechowyjemy na stałe zgodnie z przepisami dotyczącymi nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania leku. Będziemy wykorzystywać Twoje dane wyłącznie do monitorowania, analizy i raportowania w odniesieniu do bezpieczeństwa produktu. Polityka ochrony danych osobowych i prawa osób fizycznych są dostępne na naszej stronie internetowej www.krka.biz, aby się zapoznać, kliknij tutaj.