Historia KRKA-POLSKA

Od przedstawicielstwa do przedsiębiorstwa

Krka rozpoczęła działalność w Polsce w 1974 roku. Pierwsze kontakty handlowe odbywały się za pośrednictwem przedstawicielstwa Jugolek, z którym współpracowały również inne, wówczas jugosłowiańskie, przedsiębiorstwa farmaceutyczne.

Początkowo działalność promocyjna Krka koncentrowała się na współpracy z Centralą Farmaceutyczną Cefarm oraz centralą handlu zagranicznego importującą produkty farmaceutyczne Ciech-Polfa.

Szeroka gama wysokiej jakości produktów zapewniła firmie uznanie w polskim środowisku lekarskim.

W latach osiemdziesiątych, pomimo niekorzystniej sytuacji gospodarczej Krka wzmocniła swoją pozycją na polskim rynku. Firma nawiązała nowe kontakty handlowe i rozszerzyła sieć odbiorców. Wzrosła jednocześnie rozpoznawalność marki Krka na polskim rynku.

Stały rozwój firmy w latach dziewięćdziesiątych przebiegał w zmieniających się warunkach ekonomicznych przy wzroście konkurencyjności rynku. W roku 1991 Krka ustanowiła własne przedstawicielstwo w Warszawie. Na przestrzeni niespełna 20 lat obecności w Polsce, firma umiejętnie łączyła merytoryczną współpracę z instytucjami naukowymi, centrami akademickimi, ministerstwami, klinikami, lekarzami i farmaceutami, z dbałością o wysoką jakość tych kontaktów, opartych na zrozumieniu, zaufaniu i partnerstwie. Dalsze rozwijanie działań marketingowych i utworzenie własnej hurtowni, sprzyjało nawiązaniu współpracy z nowymi partnerami handlowymi i stałemu wzrostowi sprzedaży.

Ustanowienie przedsiębiorstwa i decyzja o budowie.

Systematyczny rozwój działalności Krka w Polsce i stopniowe zwiększanie udziałów w rynku, doprowadziły do decyzji o utworzeniu własnego przedsiębiorstwa.

Wiosną 1993 roku, Krka, jako stuprocentowy udziałowiec, zarejestrowała przedsiębiorstwo Krka Polska Sp. z o.o. Ze względu na znakomite położenie geograficzne i uznanie Polski jako rynku o szczególnym znaczeniu, firma podjęła decyzję o budowie centrum produkcyjno-dystrybucyjnego. W ten sposób zamierzała nie tylko wzmocnić swoją pozycję w Polsce, ale stworzyć solidne podstawy do dalszego działania i warunki sprzyjające dostosowaniu się do lokalnych potrzeb.

W latach 1995 -1996 trwały intensywne prace nad przygotowaniem budowy- od szkiców budowlanych do inwestycyjnych. We wrześniu 1997 roku, na terenie warszawskiej dzielnicy Włochy, został wmurowany kamień węgielny pod budowę nowego kompleksu Krka. W tym samym roku przedsiębiorstwo otrzymało koncesję na prowadzenie hurtowni leków i z czasem przejęło większość aktywności przedstawicielstwa.

Nowe centrum produkcyjno-dystrybucyjne.

Budowa nowoczesnego centrum produkcyjno-dystrybucyjnego, wyposażonego w magazyn wysokiego składowania, została zakończona w lecie 1999 roku. Magazyn natychmiast rozpoczął pracę. W tym samym czasie przy ul. Równoległej, uruchomiona została hurtownia leków.

Na początku 2000 roku przedsiębiorstwo przeniosło się do nowej siedziby.

Nowe centrum KRKA w Warszawie tworzą dzisiaj magazyn z dystrybucją, obiekt produkcyjny i budynek administracyjny na 3000 m2 powierzchni zabudowy, przy 7000 m2 powierzchni użytkowej.

W grudniu 2001 roku została uruchomiona produkcja leków. Warunki produkcji w Krka Polska są dostosowane do wymogów Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), norm europejskich i światowych, przepisów z zakresu regulacji technicznych oraz przepisów polskiego prawa.

Obiekt produkcyjny został tak zaprojektowany, aby umożliwić rozbudowę procesów i mocy produkcyjnych. W naszej wytwórni są produkowane leki głównie w twardych formach (tabletki i kapsułki). Są to formy najczęściej stosowane na świecie. Produkcja leków w Krka Polska zaspokaja potrzeby zarówno rynku polskiego jak i pozostałych krajów Europy Środkowej. Magazyn wysokiego składowania, o wysokości 26 metrów, to ponad 2000 miejsc paletowych. Praca w magazynie jest w pełni zautomatyzowana. Towar jest przyjmowany i wydawany wyłącznie za pomocą sterowania komputerowego. W ramach warszawskiego konkursu „BUDOWA roku 2000” obiekt uzyskał wyróżnienie w kategorii budynków przemysłowo-administracyjnych.