Centrum produkcyjno-dystrybucyjne w Warszawie

Powstała w Warszawie w 2001 r. wytwórnia leków Krka oraz centrum dystrybucyjne, to jeden z najnowocześniejszych tego rodzaju obiektów w Polsce. Doskonałą jakość naszych leków gwarantuje produkcja zgodna z normami unijnymi, a także normami Dobrej Praktyki Wytwarzania i Dystrybucji (GMP) oraz złożony, wewnętrzny system kontroli jakości.

Produkowane są tu leki w postaci stałej (tabletki i tabletki powlekane), a moc produkcyjna fabryki dochodzi do 400 milionów tabletek rocznie.

Produkcja odbywa się w systemie trzyzmianowym i obejmuje wszystkie fazy procesu wytwarzania: naważanie, granulację, tabletkowanie, powlekanie i pakowanie. Fabryka posiada także własne, specjalistyczne laboratorium kontroli jakości wyposażone w sprzęt wysokiej klasy.

Dziś KRKA-POLSKA jest nie tylko liczącym się krajowym producentem leków, ale też eksporterem wytwarzanych tu produktów na ponad 30 rynków, m.in. Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Hiszpanii i krajów skandynawskich.

Polska fabryka Krka:

 • przeprowadza wszystkie etapy produkcji: naważanie, granulację, tabletkowanie, powlekanie, pakowanie;
 • pracuje non-stop w systemie 3-zmianowym ;
 • zachowuje wszystkie standardy: Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), standardy prawa EU, rygorystyczne przepisy polskiego prawa farmaceutycznego.


W skład centrum produkcyjno-dystrybucyjnego KRKA-POLSKA wchodzą:

 • hurtownia
  • 12.000 m3
  • 2.400 miejsc paletowych
 • najnowocześniejszy obiekt produkcyjny do wytwarzania farmaceutycznych form suchych (tabletek)
 • magazyn wysokiego składowania o 26 m wysokości
 • własne laboratoria kontroli jakości


Budowa nowoczesnego centrum produkcyjno-dystrybucyjnego w Warszawie, wyposażonego w magazyn wysokiego składowania, została zakończona w lecie 1999 r. W tym samym czasie rozpoczął działalność magazyn wysokiego składowania i uruchomiona została hurtownia leków Krka.

Centrum KRKA-POLSKA w Warszawie tworzą dzisiaj: magazyn z dystrybucją, obiekt produkcyjny, laboratorium i budynek administracyjny.

W grudniu 2001 roku została uruchomiona produkcja leków. Warunki produkcji w KRKA-POLSKA są dostosowane do wymogów Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), norm europejskich i światowych, przepisów z zakresu regulacji technicznych oraz przepisów polskiego prawa.

Obiekt produkcyjny został tak zaprojektowany, aby umożliwić rozbudowę procesów i mocy produkcyjnych. W naszej wytwórni są produkowane leki w suchych i głównie twardych formach (tabletki i kapsułki). Są to formy najczęściej stosowane na świecie. Produkcja leków w polskiej fabryce zaspokaja potrzeby zarówno rynku polskiego, jak i pozostałych krajów Europy Środkowej. Magazyn wysokiego składowania, o wysokości 26 metrów, to niemal 2,5 tys. miejsc paletowych. Praca w magazynie jest w pełni zautomatyzowana, towar jest przyjmowany i wydawany wyłącznie za pomocą sterowania komputerowego i systemu przekładnic satelitarnych.

W ramach warszawskiego konkursu „BUDOWA roku 2000” warszawska fabryka KRKA-POLSKA uzyskała ten tytuł w kategorii „budynek przemysłowo-administracyjny” i dzięki stałym modernizacjom nadal pozostaje jednym z najnowocześniejszych obiektów produkcji farmaceutycznej w Polsce.