W Krka dążymy do kompleksowego i przejrzystego raportowania o działalności biznesowej firmy oraz do dostarczania kompletnych, uczciwych, aktualnych i odpowiednich informacji odpowiednim organom, akcjonariuszom, inwestorom, mediom, analitykom, handlowcom i społeczeństwu.

Nasze raporty opierają się nie tylko na ogólnych sprawozdaniach finansowych. Obejmują one również szersze aspekty środowiskowe oraz społeczne naszych działań biznesowych.

STRATEGIA PODATKOWA KRKA-POLSKA SP. Z O. O.

STRATEGIA PODATKOWA ZA ROK 2020

STRATEGIA PODATKOWA ZA ROK 2021

STRATEGIA PODATKOWA ZA ROK 2022

ZDROWIE

Przeglądaj dalej

Multiparty banner 1

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Możemy uważać się za odnoszących sukcesy tylko wtedy, gdy nasza działalność ma pozytywny wpływ na środowisko i społeczność.

Więcej

NAUKA I TECHNOLOGIA

Zaufanie do leków Krka zaczyna się w naszych laboratoriach rozwojowych i zakładach produkcyjnych.

Więcej

BADANIA KLINICZNE

Jakość, bezpieczeństwo i skuteczność produktów Krka zostały potwierdzone w licznych badaniach klinicznych.

Więcej