Rejestry czynności przetwarzania danych osobowych

Rejestry czynności przetwarzania danych osobowych.

Opis indywidualnego zbioru danych osobowych (tj. ewidencji przetwarzania) obejmuje:

 • Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych;
 • Kategorię przetwarzanych danych odnośnie osób, których dotyczą dane osobowe;
 • Kategorię danych osobowych w zbiorze;
 • Cel przetwarzania;
 • Okres przechowywania danych osobowych;
 • Odbiorców lub kategorię odbiorców danych osobowych zawartych w zbiorze;
 • Czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, gdzie, do kogo oraz jaka jest podstawa prawna takiego przekazania;
 • Ogólny opis ochrony danych osobowych:
  – Zbiory w postaci fizycznej oraz pomieszczenia, w których znajdują się dane osobowe ze zbioru;
  – Transfery danych osobowych pomiędzy zbiorami danych (interfejsy);
  – Właściciele systemów archiwizacji oraz osoby posiadające uprawnienia użytkowników na stanowiskach pracy, które mają dostęp do danych;
  – Podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umowy;
  – Zapisy transmisji;
  – Opis technicznych i organizacyjnych środków ostrożności.