17. 5. 2023

Zjednoczeni w dobroczynności

Przeczytasz w 5 min.

Podczas X Tygodnia Dobroczynności i Wolontariatu Krka, odbywającego się pod hasłem „Dobroczynność jest częścią nas”, dzieliliśmy się wartościami jakie niesie wolontariat, wzajemna pomoc i współpraca międzypokoleniowa. Działania charytatywne odbywały się w maju na terenie całej Słowenii, a do akcji włączyli się też pracownicy Krka w kilkunastu innych krajach. W tym roku po raz kolejny spędziliśmy czas z osobami starszymi w domach spokojnej starości, wychowankami ośrodków aktywizacji zawodowej, uczniami szkół dla dzieci wymagających specjalnej opieki i innych placówek. Całotygodniowe wydarzenie zakończyliśmy Dniem Otwartym w centralnej lokalizacji Krka w Novo mesto, gdzie gościliśmy prawie 1 800 członków Słoweńskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

KRKA-THP-KRKA-NM-KARITAS-8-5-2023-21-1

Na przestrzeni lat, wielu pracowników Krka znalazło swoje powołanie w działalności charytatywnej i wolontariacie organizowanym przez nasze przedsiębiorstwo albo też i z własnej inicjatywy. W ten sposób od prawie siedmiu dekad wzmacniamy naszą odpowiedzialność społeczną i działania humanitarne. Cieszy nas rosnąca każdego roku liczba wolontariuszy, ponieważ pomoc humanitarna jest wyrazem solidarności.

Liczne historie chwytające za serce

W ciągu dziesięciu lat, ponad 10 000 pracowników Krka działało jako wolontariusze w naszej kampanii. W tym roku prawie 1 000 chętnych pracowników Krka z całej Słowenii wzięło udział w różnych akcjach charytatywnych. Każdego roku przybywa nowych wolontariuszy – tym razem około 100 osób po raz pierwszy zaangażowało się w ideę wzajemnej pomocy. Szczególnie cieszy fakt, iż podobnie jak kiedyś, nadarzyła się okazja, by połączyć się w działaniach ze współpracownikami z innych przedstawicielstw i filii Krka – na Węgrzech, w Polsce, Czechach, Słowacji, Chorwacji, Finlandii, Rosji, Rumunii, Bułgarii, Ukrainie, Białorusi, Bośni i Hercegowinie, Macedonii Północnej, Niemczech, Hiszpanii, Kirgistanie, Mongolii i Indiach.

Pomogliśmy wielu samotnym i potrzebującym. Zbieraliśmy ubrania, artykuły szkolne, artykuły higieny osobistej oraz inne materiały pierwszej potrzeby dla dorosłych i dzieci, udzielaliśmy pomocy w organizacjach Czerwonego Krzyża i Caritas, oddawaliśmy krew, pomagaliśmy osobom starszym w domach spokojnej starości, spędzaliśmy czas z podopiecznymi różnych instytucji, zbieraliśmy karmę i pomagaliśmy w schroniskach dla zwierząt.

Towarzyszyliśmy mieszkańcom domów spokojnej starości na spacerach, pracowaliśmy z nimi w ogrodzie, pomagaliśmy im w ćwiczeniu pamięci, organizowaliśmy dla nich warsztaty twórcze. Ponadto przygotowaliśmy różnorodny program dla wychowanków ośrodków aktywności zawodowej, szkół podstawowych dla dzieci wymagających specjalnej opieki i innych placówek w całej Słowenii. Organizowaliśmy zabawy sportowe, towarzyszyliśmy im na seansach filmowych, spędzaliśmy z nimi czas na basenie Terme Krka. Zorganizowaliśmy dla nich również warsztaty taneczno-kreatywne, dając im możliwość zaangażowania się w działania artystyczne.

Po raz kolejny wolontariusze Krka oddawali krew. W tym roku w Lublanie, Novo mesto, Krško i Ljutomer zebrano łącznie prawie 62 litry tego bezcennego płynu. Oddawanie krwi pozostaje ważną częścią tradycji Krka.

Przez cały tydzień zbieraliśmy ubrania, środki higieny osobistej i inne artykuły pierwszej potrzeby. Zebraliśmy ich łącznie 2,5 tony. Pomagaliśmy w porządkowaniu i przygotowaniu odzieży zbieranej w organizacjach Czerwonego Krzyża i Caritas, a także pomagaliśmy w przygotowywaniu paczek żywnościowych i sortowaniu artykułów higieny osobistej. Przygotowaliśmy 1 395 paczek żywnościowych.

Co roku działamy też na rzecz porzuconych zwierząt. W tym roku zebraliśmy 460 kg karmy dla kotów i psów. Wykonaliśmy również prace porządkowe w 2 schroniskach dla zwierząt.

Tegoroczną akcję zakończyliśmy Dniem Otwartym w centralnej lokalizacji Krka w Novo mesto, gdzie gościliśmy prawie 1 800 członków Słoweńskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Zostali oni oprowadzeni po naszym najnowocześniejszym zakładzie produkcji stałych postaci leku – Notol 2. Do gości przemówił Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy Krka, Pan Jože Colarič, a także Członek Zarządu i Dyrektor ds. Badań i Rozwoju Farmaceutycznego oraz Produkcji, Pan dr Aleš Rotar oraz Członek Zarządu, Pan David Bratož. Dla gości zorganizowano pouczające prelekcje, udzielając im wielu porad zdrowotnych, przeprowadzając pomiary ciśnienia krwi, poziomu cukru we krwi i poziomu cholesterolu.

Nasze działania charytatywne są ucieleśnieniem naszej gotowości do niesienia pomocy gdziekolwiek i jakkolwiek możemy. W ciągu ostatnich dziesięciu lat wielu pracowników Krka stworzyło silne więzi poprzez udział w działaniach charytatywnych, które są odzwierciedleniem solidarności i sprzyjają pozytywnym relacjom międzyludzkim.

OSIĄGNIĘCIA W CIĄGU 10 LAT TYGODNIA DOBROCZYNOŚCI I WOLONTARIATU KRKA

  • Ponad 10 000 wolontariuszy Krka wzięło udział w akcjach charytatywnych.
  • Zebraliśmy 31,9 ton odzieży, żywności, książek, zabawek, środków higieny osobistej i innych artykułów pierwszej potrzeby dla organizacji Czerwonego Krzyża i Caritas.
  • Oddaliśmy 1 095 litrów krwi.
  • Pomogliśmy przygotować 8 295 paczek żywnościowych, posortować ubrania i środki higieny osobistej zebrane w organizacjach Czerwonego Krzyża i Caritas.
  • Spędziliśmy czas z mieszkańcami 37 domów spokojnej starości, organizując dla nich różne warsztaty i wydarzenia kulturalne.
  • Angażowaliśmy się w działania społeczne z podopiecznymi 12 placówek i szkół podstawowych dla dzieci wymagających specjalnej opieki.
  • Zebraliśmy prawie 4,2 tony karmy dla zwierząt, pomogliśmy w schroniskach dla zwierząt.
  • Krka gościła prawie 21 000 gości i pracowników Krka.