27. 5. 2024

Prezentacja wyników operacyjnych Grupy Krka za pierwszy kwartał 2024 roku

Przeczytasz w 2 min.

W pierwszym kwartale 2024 r., Grupa Krka wygenerowała przychody w wysokości 486,1 mln EUR, co oznacza wzrost o 6% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Zysk netto wyniósł 98,8 mln EUR, co oznacza wzrost o 11% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2023. Na posiedzeniu zwyczajnym, Rada Nadzorcza Krka omówiła sprawozdanie z działalności Grupy Krka i Krka d.d. za pierwszy kwartał 2024 r.

Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy Krka, Pan Jože Colarič, oświadczył: „23 kwietnia minęło siedem dekad, odkąd śmiała wizja, kreatywność i entuzjazm sprawiły, że Krka, firma farmaceutyczna z Novo mesto w Słowenii, znalazła się na mapie. Wiele pokoleń pracowników przez lata wyznawało te same wartości szybkość i elastyczność, partnerstwo i zaufanie oraz kreatywność i wydajność dzięki czemu Krka stała się jedną z wiodących generycznych firm farmaceutycznych na świecie. W przyszłości nadal będziemy działać z takim samym zapałem i odpowiedzialnością społeczną. W pierwszym kwartale 2024 r. wygenerowaliśmy najwyższą jak dotąd sprzedaż i zysk netto. Zysk przed odsetkami i opodatkowaniem utrzymał się na wysokim poziomie. Krka generuje solidne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, co stanowi wygodne źródło finansowania naszych zobowiązań operacyjnych i inwestycji oraz realizuje długoterminową politykę dywidendową. Rada Nadzorcza i Zarząd zaproponowały, aby akcjonariusze Krka otrzymali dywidendę w wysokości 7,50 EUR brutto na akcję za 2023 r., co stanowi wzrost o 13,6% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Akcjonariusze będą głosować nad tą propozycją podczas 30. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w dniu 11 lipca 2024 r. Krka jest stabilna, nasza strategia zdecydowana, mamy wiedzę, wytrwałość i jasną wizję, co stanowi doskonały punkt wyjścia na przyszłość. Cieszę się, że nasi interesariusze również to dostrzegają”.

Wybrane dane finansowe

€ tys.styczeń – marzec 2024styczeń – marzec 2023Indeks
Przychód486 145458 184106
– W tym przychody z umów z klientami (produkty i usługi)484 104456 253106
Zysk brutto279 941279 595100
EBITDA138 468146 19295
Zysk operacyjny (EBIT)114 188120 09495
Zysk przed opodatkowaniem (EBT)118 644106 520111
Zysk netto98 77289 011111
Wydatki na badania i rozwój46 86443 914107
Inwestycje26 99621 843124

Wskaźniki efektywności

 styczeń – marzec 2024styczeń – marzec 2023
Marża zysku brutto57,6%61%
Marża EBITDA28,5%31,9%
Marża EBIT23,5%26,2%
Marża EBT24,4%23,2%
Marża zysku netto (ROS)20,3%19,4%
Zwrot z kapitału własnego (ROE)17,7%16,4%
Zwrot z aktywów (ROA)14,1%13,1%
Pasywa/kapitał własny0,2530,250
R&D wydatki/przychody9,6%9,6%

Sprzedaż

SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I USŁUG WEDŁUG REGIONÓW

      Słowenia,6.2
Europa Południowo-Wschodnia,14.3
Europa Wschodnia,32.3
Europa Środkowa,24.1
Europa Zachodnia,19.2
Rynki zamorskie,3.9