20. 7. 2023

Wyniki operacyjne Grupy Krka za pierwsze półrocze roku 2023

Przeczytasz w 2 min.

W pierwszym półroczu 2023 r. przychody Grupy Krka wyniosły 920,4 mln EUR, co oznacza wzrost o 7% w ujęciu rok do roku, co z kolei przełożyło się na zysk operacyjny w wysokości 236,2 mln EUR – najwyższy jak dotąd. Zysk netto wyniósł 170,1 mln EUR, co stanowi ponad połowę planowanego zysku netto na cały rok 2023. Rada Nadzorcza omówiła raport półroczny za rok 2023 na swoim zwyczajnym posiedzeniu.

Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy Krka, Jože Colarič, oświadczył: „Wyniki operacyjne Grupy Krka za pierwsze półrocze są dobre. Sprzedaż wzrosła we wszystkich sześciu regionach sprzedaży, na większości naszych kluczowych rynków oraz we wszystkich grupach produktów i usług. Odnotowany półroczny zysk operacyjny jest najwyższy jak dotąd; wzrost o 70% pomimo presji inflacyjnej. Zysk netto przekroczył połowę planowanego całorocznego zysku netto na 2023 rok; jest to jednak spadek o 28% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, kiedy to odnotowaliśmy znaczne zyski kursowe. Dysproporcja pomiędzy tegorocznym i ubiegłorocznym wynikiem finansowym netto, która jak na pierwszą połowę roku jest dość duża, ma się zmniejszyć do końca roku. Wyniki za sześć ostatnich miesięcy są zachęcające. Zakładamy zatem, że cele na rok 2023 są realistyczne i że osiągniemy planowaną sprzedaż na poziomie 1,76 mld EUR oraz planowany zysk netto na poziomie około 300 mln EUR.”

Najważniejsze informacje finansowe Grupy Krka

€ tys.styczeńczerwiec 2023styczeńczerwiec 2022Index
Przychód920 430857 443107
– W tym przychody z umów z klientami (produkty i usługi)916 471853 440107
Zysk brutto543 732433 687125
EBITDA288 559192 373150
Zysk operacyjny (EBIT)236 233139 250170
Zysk przed opodatkowaniem (EBT)206 856277 05975
Zysk netto170 128236 15172
Efektywna stopa podatkowa17,8%14,8% 
Wydatki na badania i rozwój85 65481 020106
Inwestycje45 66349 47992

Wskaźniki wydajności

 styczeńczerwiec 2023styczeńczerwiec 2022
Marża zysku brutto59,%50,6%
Marża EBITDA31,4%22,4%
Marża EBIT25,7%16,2%
Marża EBT22,5%32,3%
Marża zysku netto (ROS)18,5%27,5%
Zwrot z kapitału własnego (ROE)15,4%22,6%
Zwrot z aktywów (ROA)12,5%17,6%
Pasywa/kapitał własny0,2210,251
R&D wydatki/przychody9,3%9,4%

Sprzedaż

SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I USŁUG WEDŁUG REGIONÓW

      Słowenia,6.2
Europa Południowo-Wschodnia,13.9
Europa Wschodnia,32.8
Europa Środkowa,23.2
Europa Zachodnia,19.8
Rynki zamorskie,4.1