2. 2. 2024

Prezentacja szacunkowych wyników operacyjnych Grupy Krka za rok 2023

Przeczytasz w 3 min.

Zarząd spółki Krka, d. d. przedstawił wstępne, niezaudytowane wyniki Grupy Krka za rok 2023. Grupa Krka wygenerowała w ubiegłym roku przychody w wysokości 1,81 mld EUR, co oznacza wzrost o 88,9 mln EUR (czyli o 5%) w porównaniu do roku 2022. Zysk przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek, podatków, amortyzacji (EBITDA) przekroczył pół miliarda euro, a marża EBITDA wyniosła 27,8%. Według wstępnego, niezaudytowanego sprawozdania finansowego, zysk netto Grupy Krka wyniósł 311,2 mln EUR. Niezaudytowane sprawozdanie finansowe Grupy Krka i spółki Krka, d. d. za 2023 rok zostanie opublikowane w czwartek, 14 marca 2024 r.

finanse foto

Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny, Jože Colarič, oświadczył: “Działalność biznesowa Grupy Krka w 2023 r. zakończyła się sukcesem. Stawiliśmy czoła wyzwaniom dzięki naszemu solidnemu modelowi biznesowemu i ciągłemu dostosowywaniu się w różnych obszarach działalności. Odnotowaliśmy najwyższe jak dotąd przychody, a sprzedaż wzrosła na większości rynków zbytu. Pomimo presji inflacyjnej nasz zysk operacyjny (EBIT) był według szacunków najwyższy jak dotąd i wyniósł 397,6 mln EUR, co oznacza wzrost o 4% w ujęciu rok do roku. Oczekiwany zysk netto w 2023 r. spadł o 14% w porównaniu z rokiem 2022 r. ze względu na straty z tytułu różnic kursowych i osiągnął szacunkową wartość 311,2 mln EUR. W 2023 r. uzyskaliśmy pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla 14 nowych produktów i zakończyliśmy 698 procedur dopuszczenia do obrotu na różnych rynkach. Inwestycje na poziomie Grupy wyniosły 131 mln EUR. W tym roku planujemy zwiększyć tę wartość do ponad 150 mln EUR.

W 2023 r. zaktualizowaliśmy Strategię Rozwoju Grupy Krka na lata 2024-2028 i przedstawiliśmy ją Radzie Nadzorczej. Kierunek strategii został ujawniony w publicznym komunikacie z listopada 2023 roku. Nasza strategia uwzględnia aspekty zrównoważonego rozwoju i cele działalności, ponieważ dążymy do zachowania odpowiedzialności gospodarczej, społecznej i środowiskowej wobec otoczenia, w którym działamy. Doskonała ocena ESG, którą otrzymaliśmy w listopadzie ubiegłego roku, jest zachętą i zobowiązaniem do dalszego rozwoju ESG w ramach działalności Grupy Krka. Jesteśmy przekonani, że nasze dobre wyniki zostaną docenione przez akcjonariuszy”.

Wybrane szacunkowe dane finansowe Grupy Krka

€ tys.2023
Wartość szacunkowa
2022
Realizacja
Indeks
Przychód1 806 3911 717 453105
– W tym przychody z umów z klientami (produkty i usługi)1 798 9691 708 542105
EBITDA502 322488 895103
Zysk operacyjny (EBIT)397 625381 211104
Wynik finansowy netto-32 51951 862
Zysk przed opodatkowaniem (EBT)365 106433 07384
Zysk netto311 174363 66286
Zysk w przeliczeniu na jedną akcję – EPS (w EUR)10,0511,6986
Wskaźniki
Marża EBITDA27,8%28,5%
Marża EBIT22,0%22,2%
Marża EBT20,2%25,2%
Marża zysku netto17,2%21,2%

Sprzedaż

W 2023 roku, Grupa Krka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 1,81 mld EUR. Przychody z umów z klientami (produkty i usługi) osiągnęły wartość 1,8 mld EUR. Różnicę stanowiły przychody z umów z klientami dotyczące sprzedaży materiałów oraz pozostałe przychody ze sprzedaży. Przychody za rok 2023 przewyższyły przychody za cały rok 2022 o 88,9 mln EUR (czyli 5%).

SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I USŁUG WEDŁUG REGIONÓW

      Słowenia,6.3
Europa Południowo-Wschodnia,13.9
Europa Wschodnia,33
Europa Środkowa,22.1
Europa Zachodnia,20.5
Rynki zamorskie,4.2