Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej
  • Bądź punktualnie a jeśli się spóźnisz poinformuj o tym
  • Przeczytaj informacje o firmie 
    KRKA-POLSKA.
  • Zapoznaj się dokładnie z treścią ogłoszenia, oczekiwaniami firmy wobec kandydata na wybrane stanowisko
  • Przeanalizuj swoje doświadczenia zawodowe, które mogą być istotne z punktu widzenia stanowiska na które aplikujesz
  • Przygotuj wcześniej pytania, które chciałbyś zadać na spotkaniu

 

 

 Zanim wyślesz swoją aplikację zapoznaj się z ofertą pracy, profilem stanowiska, oczekiwaniami pracodawcy i z tzw. wymogami koniecznymi. Zastanów się czy stanowisko na które aplikujesz odpowiada Twoim zainteresowaniom, doświadczeniu czy spełniasz tzw. wymagania konieczne (np. wykształcenie na określonym poziomie, doświadczenie zawodowe itp.). Jeśli okaże się, że nie spełniasz tych wymagań Twoja aplikacja nie zostanie rozpatrzona.