O pracy w firmie Krka

Stwarzamy środowisko pracy sprzyjające zawodowemu i osobistemu rozwojowi pracowników. Sukces na wymagającym rynku farmaceutycznym, ciągły rozwój i sprzedaż nowych produktów oraz najwyższa wydajność produkcji wymagają od nas zatrudniania kadry złożonej z wysokiej klasy specjalistów.

Dzięki licznym szkoleniom firma Krka wspiera swoich pracowników w podnoszeniu wiedzy i kompetencji zawodowych.