17. 11. 2023

Prezentacja wyników operacyjnych Grupy Krka za okres styczeń – wrzesień 2023

Przeczytasz w 2 min.

W pierwszych dziewięciu miesiącach roku 2023 przychody Grupy Krka wyniosły 1,34 mld EUR, co oznacza wzrost o 8% w ujęciu rok do roku. Przełożyło się to na 320,3 mln EUR zysku operacyjnego za ten okres – wartość ta jest najwyższą jak dotąd. Zysk netto wyniósł 235,6 mln EUR. Rada Nadzorcza Krka omówiła sprawozdanie okresowe Grupy Krka i spółki Krka, d. d. za okres od stycznia do września 2023 r. na listopadowym posiedzeniu.

Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy Krka, Pan Jože Colarič, oświadczył: „Działalność Grupy Krka była udana. Sprzedaż wzrosła we wszystkich sześciu regionach sprzedaży i na większości rynków. W pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku odnotowaliśmy najwyższy jak dotąd zysk operacyjny (EBIT), który wzrósł o 37%. Zgodnie z prognozami, Grupa Krka przekroczy roczny cel sprzedaży wyznaczony na rok 2023, odnotowując sprzedaż produktów i usług na poziomie 1,77 mld EUR oraz zysk netto w wysokości około 300 mln EUR.”

Wybrane dane finansowe Grupy Krka

€ tys.styczeń – wrzesień 2023styczeń – wrzesień 2022Indeks
Przychód1 340 5361 242 203108
– W tym przychody z umów z klientami (produkty i usługi)1 334 8811 236 531108
Zysk brutto771 216681 132113
EBITDA398 235314 192127
Zysk operacyjny (EBIT)320 274233 784137
Zysk przed opodatkowaniem (EBT)286 61356 18980
Zysk netto235 559301 66878
Wydatki na badania i rozwój127 344119 481107
Inwestycje81 45474 924109

Wskaźniki efektywności

 styczeń – wrzesień 2023styczeń – wrzesień 2022
Marża zysku brutto57,5%54,8%
Marża EBITDA29,7%25,3%
Marża EBIT23,9%18,8%
Marża EBT21,4%28,7%
Marża zysku netto (ROS)17,6%24,3%
Zwrot z kapitału własnego (ROE)14,8%19,9%
Zwrot z aktywów (ROA)11,8%15,3%
Pasywa/kapitał własny0,2530,282
R&D wydatki/przychody9,5%9,6%

Sprzedaż

SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I USŁUG WEDŁUG REGIONÓW

      Słowenia,6.5
Europa Południowo-Wschodnia,14
Europa Wschodnia,32.5
Europa Środkowa,22.8
Europa Zachodnia,20
Rynki zamorskie,4.2